27 lipca 2018

Elektryka

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z oferowanymi przez nas usługami elektrycznymi.

Poniżej przedstawiamy cennik naszych usług. Podane cenny netto należy do nich doliczyć aktualny podatek VAT.

Przy większych instalacjach możliwość indywidualnej negocjacji cen.

Punkty instalacyjne
1. Punkt oświetlenia górnego szt.        74,00 zł
2. Punkt gniazda siłowego szt.      130,00 zł
3. Rozeta rozdzielcza punktu elektrycznego szt.        84,00 zł
4. Punkt gniazda elektrycznego szt.        84,00 zł
5. Punkt gniazda telewizyjnego szt.      118,00 zł
6. Punkt gniazda telefonicznego szt.        67,00 zł
7. Punkt gniazda komputerowego szt.        84,00 zł
8. Konserwacja rozdzielni elektrycznych szt.      150,00 zł
9. Punkt rolet zasilanych szt.      145,00 zł
Montaż osprzętu (za 1 szt. –  bez materiału)
1. Montaż gniazd elektrycznych, antenowych, telefonicznych szt.        11,00 zł
2. Montaż wentylatorów szt.      118,00 zł
3. Montaż włączników szt.        11,00 zł
4. Montaż opraw ogrodowych szt.      118,00 zł
5. Montaż gniazd siłowych 220/380V szt.        25,00 zł
6. Montaż rozdzielni (przed tynkami) szt.      169,00 zł
7. Montaż osprzętu rozdzielni 12-24 mod szt.      676,00 zł
8. Montaż osprzętu rozdzielni 36-48 mod szt.      845,00 zł
9. Montaż osprzętu rozdzielni 56-104 mod szt.   1 521,00 zł
10. Montaż ogrzewaczy przepływowych szt.      150,00 zł
11. Wymiana gniazd lub wyłączników na tablicy bez przeróbek instalacji i puszek szt.        72,00 zł
12. Wymiana żyrandoli, kinkietów lub innych punktów świetlnych szt.        61,00 zł
Układanie przewodów w ziemi
1. Wykop ręczny 1mb 0,7m głębokości mb      253,00 zł
2. Ułożenie bednarki do uziemienia, uziom mb        25,00 zł
3. Ułożenie kabla od 5×4 do 5×35 mm2 mb        17,00 zł
4. Ułożenie folii mb           9,00 zł
5 Zasypanie kabli mb        84,00 zł
Pomiary elektryczne, ochronne, odgromowe
1. Pomiar skuteczności zerowania (szybkie wylaczanie SWZ) pomiar pierwszy  szt           3,50 zł
2. Pomiar skuteczności zerowania (szybkie wylaczanie SWZ) pomiar następny  szt           2,00 zł
3. Badanie wyłącznika różnicowoprądowego RCD  szt        12,00 zł
4. Pomiar rezystancji izolacji obwodu elektrycznego Riso – 1fazowego  obw           8,00 zł
5. Pomiar rezystancji izolacji obwodu elektrycznego Riso – 3fazowego  obw        10,00 zł
6. Pomiar instalacji odgromowej (uziom) pomiar pierwszy  szt        40,00 zł
7. Pomiar instalacji odgromowej (uziom)  pomiar następny  szt        20,00 zł
8. Przegląd i pomiary przeciwpożarowego wyłącznika prądu  szt      150,00 zł
9. Pomiary elektronarzędzi  szt        25,00 zł
10 Aktualizacja dokumentacji za każde rozpoczęte 10 stron (protokół)  10 str.        75,00 zł
11. Zryczałtowany dojazd (powiat Gorlice) za czas dojazdu, powrotu, paliwo, samochod      100,00 zł

podane ceny nie są ofertą (w rozumieniu art. 66) lecz zaproszeniem do zawarcia umowy zgodnie z art. 71 Kodeksu Cywilnego